Zelený zákal může postihnout lidi všech věkových skupin a ras. Je druhou nejčastější příčinou slepoty lidí na světě. Podle posledních odhadů jím trpí přibližně 67 milionů lidí.

Zelený zákal je pro svou nebezpečnost nazývaný  „tichým zlodějem zraku", protože v počátečních stádiích nemoci člověk necítí žádnou bolest, nemá žádné obtíže, a proto nevyhledá lékaře. Poškození zraku zeleným zákalem je nevratné a na rozdíl od zákalu šedého ani případná operace již vidění nezlepší. Proto je stále větší důraz kladen na zjištění onemocnění ještě v době, kdy k poškození zraku nedošlo.

Rizikové faktory pro vznik onemocnění jsou :                                                                 

                            věk nad 40 let

                            zvýšený nitrooční tlak

                  *    lidé, u nichž  se v rodině  zelený zákal již vyskytl            

                      diabetes (cukrovka)

            *    dlouhodobé používání steroidů

                      velmi silná krátkozrakost

Zásadní změnu v diagnostice zeleného zákalu přinesla technika vyšetření vrstvy nervových vláken sítnice laserovým skenovacím oftalmoskopem GDx. Je to zatím jediný přístroj na světě, který objeví případný úbytek nervových vláken ještě před tím, než dojde k poruše zraku. Naše ordinace tento přístroj zakoupila jako první v České republice již v říjnu 2002 a v době psaní tohoto článku (březen 2003) jsme vyšetřili téměř 500 pacientů. 

Vyšetření je nečekaně rychlé, bezbolestné, obvykle netrvá déle než pět minut. Není nutné kapat žádné kapky do očí a přístroj se oka ani nedotkne. K vyšetření stačí soustředěný pohled na fixační bod po dobu necelé sekundy, kdy bezpečný neviditelný laser prohlédne oční pozadí a detailně proměří vrstvu nervových vláken. Následně počítač všechny získané údaje vyhodnotí a zpracuje do přehledné tabulky s několika grafy a obrázky. Při každém dalším vyšetření laser snímá přesně stejnou oblast očního pozadí, takže s odstupem času může počítač naprosto objektivně vyhodnotit změny a lékař patřičně upravit léčbu.

 

Našim pacientům provádíme vyšetření v rámci celkové péče, ostatním účtujeme 400,- Kč.